Sergi
Mardin ‘‘Gidemediğimiz Yer Bizim  Değildir. ‘’
06.10.2009
"Anzaklar, Troya, Kakava"  
16.06.2010
‘‘Kars’’
2010
“Ciddik, Cördük, Celdik” 25.10.2010
Fransa-Montpellier   ''İstanbul''  
2010

Emre Önemci Photography